Evropski univerzitet „Kallos“ u Tuzli je posjetio dr. Joseph Vincent Thakuria, ekspert za medicinsku genetiku, iz Harvard Medical school i Massachusetts General Hospital

U srijedu 9. marta 2018. godine Evropski univerzitet „Kallos“ u Tuzli je posjetio dr. Joseph Vincent Thakuria, ekspert za medicinsku genetiku, iz Harvard Medical school i Massachusetts General Hosiptal, Odjel za medicinsku genetiku.

Uvaženog gosta primio je rektor Univerziteta. Uz riječi dobrodošlice uvaženom gostu rektor Stanković je izrazio zahvalnost na posjeti i želji za produbljivanjem saradnje, te predstavio aktuelnu situaciju u oblasti nastavnih, naučnih i istraživačkih procesa na Univerzitetu, kao i aktivnosti koje Univerzitet planira realizirati u narednom periodu.

U toku sastanka je naglašeno da je saradnja Evropskog Univerziteta „Kallos“ u Tuzli sa univerzitetima u BiH i regiji u stalnom usponu, te da je do sada potpisano nekoliko sporazuma o među univerzitetskoj i međunarodnoj saradnji.

Dr. Joseph Vincent Thakuria, je zahvalio na izrazima dobrodošlice i izrazio zadovoljstvo sa onim što je imao priliku vidjeti i upoznati na našem Univerzitetu, ocjenivši da su uslovi koje Univerzitet pruža svojim studentima i mogućnostima za saradnju izvrsni.

Razgovarano je o svim oblicima saradnje koji obuhvaćaju nastavno naučnu i poslovno tehničku saradnju, što podrazumijeva i aktivno učešče prof. Thakurie i saradnika u nastavno naučnom procesu, koji bi se realizirao u više navrata tokom akademske godine.

Posebna pažnja u razgovorima posvećena je zajedničkim projektima u osnivanju istraživačkih laboratorija i drugih poslovno tehničkih oblika saradnje, koji bi se realizirali u saradnji i uz podršku prof. dr. Jurgena Heschlera, direktora Instituta za neurofiziologiju iz Kelna. Prof. Heschler je jedan od vodećih stručnjaka na polju liječenja matičnim ćelijama.

U sklopu svoje posjete prof. Thakuria je održao predavanje na Medicinskom fakultetu, Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla na temu: „Liječenje matičnim ćelijama-terapija budućnosti¨. Predavanju, koje je bilo jako dobro posjećeno su prisustvovali studenti, nastavno osoblje, saradnici i brojni stručnjaci sa našeg područja.

Akademik prof.dr. Nedeljko Stanković je u skladu sa Odlukom Senata Evropskog univerziteta „Kallos“ u Tuzli, uručio prof. Thakuriji Certifikat o izboru u zvanje gostujućeg profesora na našem Univerzitetu.