“Hrana Ishrana Zdravlje” – studentski kongres sa međunarodnim učešćem

Studentski kongres sa međunarodnim učešćem “Hrana Ishrana Zdravlje” u organizaciji Univerziteta Sarajevo sa fakultetima (Medicinski, Stomatološki, Farmaceutski, Poljoprivredni, Veterinarski, Zdravstveni) će se održati u periodu od 05.07.2018.god. do 07.07.2018.godine u Sarajevu.

Cilj organizovanja kongresa je promocija univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu, različitim načinima ishrane kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka, što će biti od izuzetne važnosti u rješavanju značajnijih pitanja u ovoj životnoj oblasti.

Teme koje će biti predmet istraživanja i pisanja studentskih radova (naučno-istraživačkih, seminarskih, diplomskih te završnih radova), odnose se na slijedeće oblasti:

1. Primarna proizvodnja i prerada hrane
2. Aditivi u prehrambenoj industriji
3. Toksikologija i sigurnost hrane
4. Savremena dijagnostika i analitika hrane
5. Ishrana tokom životnog ciklusa
6. Dijetoterapija
7. Organska i tradicionalna hrana

Krajnji datum dostave sažetaka bit će naknadno objavljen.