Studenti studijskog programa FARMACIJA posjetili su farmaceutsku kompaniju ZADA Pharmaceuticals Lukavac

Dana 31.05.2018. godine studenti Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla studijski program Farmacija sa profesoricama dr. sc Jasminka Sadadinović i dr.sc Ranka Kubiček, posjetili su farmaceutsku kompaniju ZADA Pharmaceuticals Lukavac.

Studentima je omogućeno da kroz obilazak i prezentacije od strane uposlenika ZADA Pharmaceuticals usvoje nova znanja i steknu sliku funkcioniranja i rada farmaceutske industrije.

Posjeta je prošla kroz ugodno druženje i razmjenu informacija. Prezentaciju od strane uposlenika ZADA Pharmaceuticals obavile su  mr.ph.spec. Alma Salkić, Izvršni direktor za kvalitet i regulativu i mr.ph.spec. Samra Suljić, Rukovodilac sektora razvoja.

Studenti su imali priliku da obiđu Kontrolni laboratorij za kvalitetu s obzirom na to da sistem kvalitete, kontrole i osiguranja kvalitete, predstavlja veoma bitan dio proizvodnje o čemu potvrđuju i svi certifikati koje ZADA Pharmaceuticals posjeduje a izdati od nadležnih regulatornih tijela, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i regulatornih Agencija drugih zemalja. Istaknut je kvalitet sirovina koje ZADA Pharmaceuticals koristi u svojoj proizvodnji, i sistem odabira, kontrole i nadzora nad proizvođačima sirovina.

Laboratorij je opremljen visokosofisticiranom i kvalificiranom opremom koja omogućava izvođenje svih potrebnih analiza.

Sektor Kontrola kvaliteta u ZADA Pharmaceuticals, kao neovisna jedinica, pruža punu podršku razvoju i proizvodnji i predstavljaju garanciju kvaliteta i sigurnosti proizvoda i procesa.