K O N K U R S za upis studenata na Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla u školskoj 2018/19. godini

Na osnovu člana 95. stav 1 Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17 ) i Odluke Senata broj 67-3/2018 od 30.05.2018 godine, Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla raspisuje

K O N K U R S

za upis studenata na Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla u školskoj 2018/19. godini

I

Raspisuje se konkurs za upis studenata u školsku 2018/19. godinu za I, II i III ciklus studija, a za sljedeće studijske programe:

 

Red.br. Naziv Fakulteta/Studijski program I ciklus II ciklus III ciklus
Ekonomski fakultet      
 
 • Opći smjer
40 / /
 
 • Menadžment i preduzetništvo
20 / /
 
 • Turizam i ekologija
20 / /
 
 • Računovodstvo i revizija
30 / /
 
 • Marketing i trgovina
20 / /
 
 • Menadžment javne uprave
20 / /
 
 • Menadžment turizma i sporta
20 / /
  ·         Ekonomija / 10 5
Pravni fakultet      
 
 • Opće pravo
40 10 5
 
 • Forenzika
20 10 5
 
 • Bezbjednost
20 / /
Fakultet političkih nauka      
 
 • Politologija
15 5 5
 
 • Međunarodni odnosi i diplomatija
10 / /
 
 • Žurnalistika i komunikologija
10 / /
Tehnički fakultet      
 
 • Arhitektura
40 10 5
 
 • Građevinarstvo
40 10 5
 
 • Geodezija
40 10 5
 
 • Poljoprivreda
20 10 5
 
 • Inženjerska informatika
40 10 5
 
 • Menadžment u saobraćaju
20 / /
 
 • Drumski saobraćaj
30 / /
 
 • Bezbjednost u saobraćaju
20 / /
 
 • Saobraćaj
/ 10 5
Fakultet zdravstvenih nauka      
 
 • Sestrinstvo
40 10 5
 
 • Fizioterapija i radna terapija
40 10 5
 
 • Sanitarni inženjering
20 10 5
 
 • Farmacija
50 / 5
 
 • Stomatologija
30 / 5
 
 • Radiologija
30 10 5
 
 • Menadžment u sportu
10 5 5
 
 • Sportski trener
10 5 5
Pedagoški fakultet      
 
 • Geografija
20 5 3
 
 • Informatika i tehnika
30 10 5
 
 • Vaspitač predškolskih ustanova
30 / /
 
 • Razredna nastava-opšti smjer
20 / /
 
 • Razredna nastava sa  engleskim jezikom
20 / /
 
 • Razredna nastava sa defektologijom
20 / /
 
 • Matematika i fizika
30 10 5
 
 • Razredna nastava
/ 30 15
  Medicinski fakultet      
 
 • Medicina
120 / /
 
 • Biomedicina i zdravstvo
/ / 20

 

II

Na prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice koje ima završeno četverogodišnje srednje obrazovanje u entitetima BiH ili Brčko distriktu, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Kandidat prilikom upisa zaključuje ugovor o studiranju kojim se bliže uređuju prava i obaveze tokom studiranja. Učenici koji su srednju školu završili u inostranstvu moraju prethodno da izvrše nostrifikaciju diplome. Za upis na prvu godinu osnovnih studija ne polaže se prijemni ispit ukoliko je broj kandidata koji ispunjavaju uslove manji od broja kandidata koji je planiran za upis. U suprotnom, pismeno se polaže prijemni ispit koji obuhvata znanja iz opšte kulture i programskih sadržaja srednjeg obrazovanja.

Kandidati – djeca šehida i poginulih boraca sa prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine oslobođeni su plaćanja školarine za prvu godinu I ciklusa studija.

III

Uz prijavu na konkurs kandidati dostavljaju dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji (osim pod 4):

1) uvjerenje o državljanstvu;

2) rodni list;

3) svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi, i

4) dvije fotografije za indeks.

Kandidati za upis na II ciklus studija prilažu diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a kandidati za upis na III ciklus studija prilažu i diplomu o stečenom akademskom zvanju.

Prijave na konkurs podnose se do 01.06.2018 do 1.10.2018. godine. Ukoliko do ovog datuma ne budu popunjena sva mjesta, odobrava se dodatni rok odlukom Senata.

IV

Više informacija o upisu može se naći na sajtu Univerziteta http://eukallos.edu.ba/ ili na brojeve telefona 035 299 091, 035 299 085 i 060 31 959 71.